Business name : Kastrup Sejlklub

Vi er kommet ind i den første vintermåned og nærmer os med hastige skridt et nyt år. Det glæder vi os til.

I mellemtiden må vi fordrive tiden med alskens sysler, som ikke nødvendigvis drejer sig om båden – det går nok også for en kortere periode.

Tidsfordriv kan også foregå i sejlklubben f.eks. på vores klubaftener, hvor vi til dato har haft medlemmer, som har fortalt om deres anderledes sommerture, ligesom der er budt på filmaften. Alle gangene er det arrangeret af Spæd Salat, som også har stået for servering af dejlig mad til en rimelig pris.

Det nye år byder på flere klubaftener med andre fortællinger, Banko med vores sponsor Arbejdernes Landsbank sang sangaften. Vi lægger allerede ud den 7. januar 2016, hvor bestyrelsen byder op til Nytårstaffel. Det er kl. 19.00 i klubhuset.

Opdateret Aktivitetskalender følger i løbet af december.

Som det fremgår andet sted her på hjemmesiden, har bestyrelsen valgt på generalforsamlingen sidst i november konstitueret sig. Der er ikke sket nogen ændringer i forhold til den siddende bestyrelse. Det er der derimod i udvalgene, og bestyrelsen gør opmærksom på, at der er nogle udvalg, som godt kan bruge nogle aktive klubmedlemmer. De er noget tyndt besat – det gælder bl.a. ungdomsafdelingen og aktivitetsudvalget.

Lad os se nogle friske klubmedlemmer til vores Nytårstaffel, som kunne tænke sig at deltage i udvalgsarbejdet i Kastrup Sejlklub. De ledige udvalgsposter fremgår af listen over bestyrelse og udvalg, som kan læses her eller beneath fanen Klubben.

Vi ses i klubhuset eller på havnen.