Business name : Kalundborg Sejlklub

Kalundborg sejlklub vil skabe optimale betingelser for sejlsport i Kalundborg med særlig vægt på nuværende

og kommende medlemmers interesser og ønsker om fællesskab, rummelighed, søsport og aktivt sejle