Business name : Gilleleje Sejlklub

Kapsejlads er en vigtig del af klubbens aktiviteter, og vi gør en dyd ud af, at vores sejlladser bliver afviklet efter reglerne, og i overensstemmelse med godt sømandskab. Vi sejler efter Dansk Sejlunions handikap reglement, og vi kræver derfor et gyldigt målerbrev, for at båden kan deltage. Målerbrevet anskaffes ved henvendelse til Dansk Sejlunion, og såfremt noise båd ikke er målt, har vi i klubben uddannede målere, der kan foretage en korrekt opmåling af båden, og indrapportere informationerne til Dansk Sejlunion.

Udover det sportslige går vi meget operation i det sociale aspekt, og vi samles derfor altid i klubben efter en kapsejlads, hvor der er mulighed for at få et varmt måltid mod egen betaling.

Udvalget har også brug for frivillige, der vil bidrage til, at det er muligt at afvikle sejladserne, både som bådførere, som gast på dommerbåd, eller som dommer. Har DU lyst til at hjælpe med én af de opgaver, så mød operation om onsdagen og hør, hvordan du bedst kan hjælpe til. Sejlklubben sender alle, der har lyst til at være dommer p